top of page

PRIVACY POLICY

Privacybeleid Coaching, bodywork & ceremoniebegeleiding 

Wanneer je mijn website bezoekt en/of contact met mij hebt, vertrouw je mij persoonsgegevens toe. Hier ga ik vertrouwelijk mee om.
 
Hieronder beschrijf ik welke gegevens ik over je verzamel:

  • Als je mijn website bezoekt, maak ik gebruik van cookies. Deze hebben als enige doel om mijn website zo optimaal mogelijk te laten zijn voor de lees- en zichtbaarheid van de lezer. Deze kan je accepteren of afwijzen.

  • Als je mij belt of mailt voor informatie, geef je je naam en e-mailadres op, en meestal ook je telefoonnummer.

  • Wanneer je je aanmeldt voor een coaching sessie of een bodywork sessie, dan vraag ik je naar: je voor- en achternaam, je geboortedatum, je telefoonnummer, je e-mailadres, je werk/thuissituatie, je gezondheid (mentaal en fysiek) en waarom je graag een sessie wilt boeken.  Als je mij benadert voor begeleiding bij een uitvaart, vraag ik je om je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en de gegevens over de persoon die is overleden en wat je graag zou willen voor de uitvaart.  

  • Als je je aanmeldt voor een lichaamsbehandeling dan vul je vooraf een standaardformulier in over je gezondheidsverleden en de klachten /ziektes of andere gegevens over je gezondheid die relevant zijn om op de hoogte te zijn van je gezondheidssituatie. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door mij, Mariette Reineke, voor het onderhouden van relaties met jou en het bieden van op maat begeleiding en facturering en ten slotte het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Ik behandel alle gegevens die ik van je ontvang vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ik ze alleen deel met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn werk of om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen. 

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Concreet: gegevens uit intakegesprekken en verslagen van coachingsgesprekken sla ik op mijn laptop op. Dit geldt ook voor de verslagen van de lichaamsbehandelingen. Dossiers van coachings ben ik wettelijk verplicht om vijftien jaar te bewaren. Als onderneming ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Ik sla je gegevens op mijn eigen beveiligde server op. Deze server en mijn computer zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.
 
Heb je nog vragen of feedback? Of wil je je persoonsgegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met mij op via: praktijk@mariettereineke.nl of ceremonie@mariettereineke.nl

Mariette Reineke Logo FINAL Golder TRANSPARENT.png
bottom of page